Надія Бернар-Ковальчук

дослідниця, кураторка

Мистецтвознавиця. Народилася в Києві. Навчалась на кафедрі культурології в Києво-Могилянській академії, після чого вступила до Школи Лувру (École du Louvre) в Парижі, де отримала диплом бакалавра історії мистецтв зі спеціалізацією “сучасне мистецтво” у 2016 році. З 2017 по 2019 рік навчалась на магістерській програмі з історії мистецтва в Університеті Сорбонна (Sorbonne Université) за спеціальністю “сучасне мистецтво” та професійним напрямом “дослідження”. З 2013 року живе та працює в Парижі.

Обрані тексти

Ковальчук Надія, Джерела Харківської школи фотографії : група «Время» (1971-1976) та її контексти, концепція множинної фотографії, Том 1 (Текст), дослідницька робота (Master 1) під керівництвом Гійома Льо Галя (Guillaume Le Gall), Університет Сорбонна Sorbonne Université, Париж, 2018. 

Ковальчук Надія, Джерела Харківської школи фотографії : група «Время» (1971-1976) та її контексти, концепція множинної фотографії, Том 2 (Додатки), дослідницька робота (Master 1) під керівництвом Гійома Льо Галя (Guillaume Le Gall), Університет Сорбонна Sorbonne Université, Париж, 2018. 

Kovalchuk Nadiia, Aux sources de l’École de photographie de Kharkiv : le groupe Vremia (1971-1976) et ses contextes au service de la photographie plurielle, Volume 1 (Texte), mémoire de Master 1 en histoire de l’art sous la direction de Guillaume le Gall, Université Paris-Sorbonne (Paris-IV), Paris, 2018.   

Kovalchuk Nadiia, Aux sources de l’École de photographie de Kharkiv : le groupe Vremia (1971-1976) et ses contextes au service de la photographie plurielle, Volume 2 (Annexes), mémoire de Master 1 en histoire de l’art sous la direction de Guillaume le Gall, Université Paris-Sorbonne (Paris-IV), Paris, 2018.

Ковальчук Надія, “Анатолій Макієнко : три періоди, три модуси фотографії”, MOKSOP, 19 вересня 2019, URL: https://www.moksop.org/anatoliy-makiienko-try-periody-try-modusy-fotohrafii/.

Ковальчук Надія, “Борис Михайлов та аватари радянськості : “Before sleep/after drinking’ “, Korydor, 1 травня 2019.
URL: http://www.korydor.in.ua/ua/stories/boris-mihajlov-ta-avatari-radyanskosti-before-sleep-after-drinking.html.

Ковальчук Надія, “Миша Педан: ‘Все страхи в конце Советского Союза были связаны с тем, что непонятно откуда идет опасность’ “, MOKSOP, 10 серпня 2019, URL: https://www.moksop.org/ynterv-iu-s-myshey-pedanom-vse-strakhy-v-kontse-sovetskoho-soiuza-b-ly-sviazan-s-tem-chto-neponiatno-otkuda-ydet-opasnost/.

Ковальчук Надія, “Від соцреалізму до зірок : еквіденсити та колажі Олега Мальованого”, MOKSOP, 24 травня 2020, URL: https://www.moksop.org/vid-sotsrealizmu-do-zirok-ekvidensyty-ta-kolazhi-oleha-mal-ovanoho/.

Ковальчук Надія, “Фотографічні тропи Юрія Рупіна”, 6 березня 2019. URL : https://www.moksop.org/fotohrafichni-tropy-yuriia-rupina/.

Ковальчук Надія, “Фото-синтез: Виставка ‘UPHA: Made in Ukraine’ в АКТі”, 2 серпня 2019, YourArt, URL: https://supportyourart.com/columns/uphaakt?rq=надія%20ковальчук.

Oleksandra Osadcha, Nadiia Kovalchuk
The strategies of visual representation of “Homo Sovieticus” (on the material of the Kharkiv School of Photography). Sztuka Europy Wschodniej, tom VII. 2019: 199-205.